6 Yaş Çocuklarının Eğitimi

By Seda

6 yaş, aile, ana okulu, çocuk, çocuk psikolojisi, eğitim, hazırlık, kreş

6 yaş ders çalışma

Oğlumun büyüme serüveni devam ediyor. Ancak benim bu serüveni gözlemleme çabam sadece bir anne olarak değil aynı zamanda da eğitim sektöründe yer alan bir eğitimci adayı olarak farkındalığım ölçüsünde. Eminim benim gibi birçok anne de çocuğunun kişiliğindeki değişiklikleri bir uzman gözüyle görmek ister.  Oğlum beş yaşını çok yakında dolduracak ve o da 6 yaş çocuğu olacak. Artık eğitim hayatının başladığının ve bambaşka bir sorumluluğun beni beklediğinin farkındayım. Bu sebeple Çekmeköy Özel Neşe Erberk Joyfull House Anaokulu Psikoloğu Sesil Kılıç’tan aldığım 6 Yaş çocuklarının eğitimine yönelik bazı bilgileri de bu bloğumda sizlerle paylaşmak istedim.

İlkokul öncesinde çocuklarımızın gelişimi açısından Anaokulu’na gitmesi son derece faydalı. Ayrıca Hazırlık okumaları da Milli Eğitim’in bir zorunluluğu. Dolayısıyla acaba bu kurumlarda çocuklarımıza ne gibi artılar sağlanmakta?

“Anaokulu ve hazırlık sınıflarının görevi; çocuklarımızın ilköğretimde başarılı olabilmesi için gerekli davranışları, okuma yazma öğrenmesine yardımcı olacak kavramları ve becerileri kazandırmaktır. 6 yaş grubunun ilköğretime hazırlanması bütünsel bir gelişmeyi içerir.”

girl

Psikolog Sesil Kılıç’ın bir sözüne özellikle katılıyorum: “Çocuklar aniden okul için hazırlık noktasına gelmezler.” Deneyimleri önemli bir etmen ve 6 yaş grubu çocukları her gün yavaş yavaş ama yeni ilavelerle hayata hazırlanıyor.

 Ana Okullarında da 6 yaş için ilköğretime hazırlık çalışmaları yapılmakta ve aşağıdaki temel amaçlar esas alınıyor. İlk olarak; okumaya başlamadan önce dil gelişimi amaçlı (dilsel bilinç) çalışmalarda:

 • Bir sözcüğün ne anlama geldiği,
 • Harf (ses), hece ve sözcükleri ayırt edebilme,
 • Soldan sağa doğru yönü izlemek ve yerini kaybetmemek için görsel gelişimin tamamlanması,
 • Sözcükler üzerinde düşünme becerisi, sözcüklerin fiziksel görünümlerinin ötesinde soyut anlamlarının olduğunu anlayıp, bu anlamlarla fikirler arasında bağlantı kurmaya yetecek kadar geliştirme,
 • Sözcük dağarcığını zenginleştirici, anlatma ve ifadeye yönelik çalışmalar,
 • Aynı sesle başlayan, biten sözcükler türetme ve ünlü ünsüz ses çalışmaları yapılmaktadır.

Hazırlık süreci, çocukların sadece akademik olarak hazırlanması anlamına gelmemektedir. Çocukların sosyal ve duygusal alt yapısının da hazır olması gerekmektedir.

Altı yaşındaki çocukların gösterdiği tipik davranışları aşağıda sizler için listeliyorum:

 • Durmadan bir şey öğrenmek, yeni bir şey denemek, beceri kazanmak, üstünlük göstermek isterler. Övünmeye bayılırlar. Yaşıtlarıyla hem arkadaşlık kurma isteği vardır, hem de onların arasında bir beceri ve yetenek üstünlüğü ile sivrilmek çabasındadırlar.
 • Bu dönemin başında kız ve erkek çocuklar birbiriyle oynamaya devam etseler de genel olarak en yakın arkadaşlarını kendi cinslerinden seçerler.
 • Okulda arkadaş ilişkileri iyi gidiyorsa, okulu severler; ama ilişkilerinde ters giden bir şeyler varsa okula gitmek istemeyebilirler ya da gönülsüz giderler.6 yaş arkadaş

Küçük grup oyunlarını severler; ancak bu devrede ahlaki gelişim yönünden kuralları kesin ve değişmez olarak algıladıkları için grup oyunlarında kuralların değiştirilmesine tepki verirler

Üç ya da daha fazla kişinin olduğu oyun gruplarında, lider olan kişiyi çekememe, onun koyduğu kurallara isyan etme ama bunun yanında onunla arkadaş olmaktan vazgeçememe gibi çelişkili tepki ve duygular yaşayabilirler.

 • Kavgaları ve sürtüşmeleri sık sık olur. Erkek çocukların fiziksel saldırganlığı, kız çocukların ise sözel saldırganlığı daha çok tercih ettiği gözlenir. Birbirlerine karşı oldukça acımasız eleştiri ve davranışları olabilir.
 • Bu yaş çocukları eleştirilere karşı çok hassastır. Özellikle hayatlarındaki en önemli kişilerden gelecek destek ve övgü çocuklar için çok önemlidir.

kızgın çocukBu yaş çocukları kolayca motive olurlar. Sadece yapılması istenen şeyin, nasıl söylendiği önemlidir. Hemen heveslenirler ama bu hevesleri kısa sürer.

 • Anne-babaları veya arkadaşları tarafından sevilmemekten, yakın çevrelerini “hayal kırıklığına uğratmaktan”, annelerini kaybetmekten korkarlar; okula geç kalmaktan veya ödevlerini yetiştirememekten endişelenirler.
 • Birbirinin zayıflığı, şişmanlığı, kusurlarıyla alay etme davranışı sıklıkla görülür.

 

Bütün bu davranışsal bilgilerin ışığında özellikle eklemek istiyorum:  [highlight]Çocuklarımızı ne kadar iyi gözlemlersek, onların neyi, neden yaptıklarını bilir ve ona göre davranış sergilersek, eminim o kadar sağlıklı bireyler yetiştirebiliriz.[/highlight]

About the author

Seda düşünmeyi, üretmeyi ve paylaşmayı sever. Mutlu olmak için çalışır. Hayatı ve kendini sorgular. “Neden?”ler kadar, “Nasıl”lar peşindedir. “An”ları yakalamak ve yaşamak gerektiğine inanır.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}