Epilepsi Tanısı Almış Çocuklar

By Berna Yargıç

anne, çocuk, epilepsi, gebelikriski

Epilepsi çocukların doğru tedavi ve nöbeti tetikleyen bazı uyaranlardan sakınarak her çocuk gibi normal büyüme ve gelişme göstermesi, oyundan, eğitimden mahrum kalmadan çocukluğunu esenlikle yaşaması için hekim, aile ve çocuğun yaşamındaki diğer kişilerin işbirliği önemlidir.

Epilepsi, zihinsel gerilik, serebral palsi, hareket bozuklukları olarak çocuklarda en sık görülen nörolojik yani sinir sistemine ait hastalıklardır. Epilepsi tekrarlayan ateşsiz nöbetler seyreden, sık görülen bir durumdur. Bu nörolojik hastalıklar ülkemizde ve dünyada çok sayıda çocuğun yaşamını tehdit etmekte ve yaşam kalitesini düşürmekte.

Çocuklarda nörolojik hastalıkların bazıları genetik nedenlerle ortaya çıkar, bazıları ise beynin etkilenmesi, hasara uğraması sonucu gelişir. Çocukların sinir sistemi henüz olgunlaşmamıştır, ergenliğin sonuna dek beynin yapısal ve işlevsel olarak gelişimi sürer. İşte gelişimi henüz süren beynin anne karnındayken, doğumda, yeni doğan ve bebeklik döneminde başta olmak üzere çocukluk çağı boyunca çeşitli olumsuz faktörlerden etkilenmesi sonucu kalıcı hasarlar, nörolojik hastalıklar oluşabilir. Çocuklarda nöbetler sıktır, ancak her nöbet, epilepsi nöbeti olarak düşünülmemelidir.

Ülkemizde nörolojik sorunlu çocuk hiç de az değildir, örneğin epilepsi her 100 kişiden birinde görülür, en sık 10 yaşın altındaki çocuklarda epileptik nöbetler ortaya çıkar. Beyin felci (serebral palsi) her bin çocuktan 4 ile 5’inde görülmektedir. Bir çocuğun nörolojik bir hastalığı olması öncelikle çocuğun kendisi için, sonra ailesi ve toplum için ciddi bir sorun, büyük bir yaradır.

Çocuklardaki nörolojik hastalıklara yol açan nedenleri azaltabilirsek bu hastalıkların bir kısmının ortaya çıkmasını önleyebiliriz. Henüz olgunlaşmamış, gelişimini sürdüren çocuk beyni anne karnından itibaren zarar görebileceği etkenlere maruz kalmamalıdır. Bunun için sağlıklı bir anne ve sağlıklı bir gebelik çok önemlidir.  Bebek, anne karnındayken yeterli besin ve oksijen almalı, zararlı etkenlerden uzak kalmalıdır.

EPİLEPSİ RİSKİ ALTINDAKİ GEBELİKLER VE ÇOCUKLAR

Annenin sağlıklı olması, sağlıklı bir gebelik geçirilmesi bebeğin beyin gelişiminin sorunsuz olması için; annenin bazı kronik hastalıkları, gebelik sırasında özellikle erken dönemlerde X ışınına maruz kalma, plasentadan bebeğe geçebilen madde ve ilaçların kullanılması gibi etmenlere dikkat edilmelidir. Riskli gebelikler, örneğin 18 yaşından küçük anneler ya da ileri yaşta anneler, çoğul gebelikler, daha önce anomalili bebek öyküsü, ölü doğum ya da anne karnında ölen bebek öyküsü olan anneler, takipsiz gebeler, diyabet, hipertansiyon, ciddi kalp ya da akciğer hastalığı olan gebeler, plasentanın aşağı yerleşimi gibi sorunlar yaşanan gebelikler epilepsiye neden olabilmektedir.  Sağlıklı, sorunsuz gebeliğin yanı sıra doğumun bebeğin beyninde bir zedelenme olmayacak şekilde sorunsuz gerçekleşmesi de çok önemlidir.

‘Riskli bebekler’ olarak tanımladığımız bir grup bebek nörolojik hastalıkların görülme olasılığı yüksek olan bebeklerdir. Bu bebeklerde ya anne riskli gebedir, ya doğuma ve gebeliğe ait sorunlar vardır  ya da yeni doğan döneminde bebeğin beynini etkileyebilecek sorunlar yaşanmıştır. Çoğul gebelikler, erken doğan bebekler, anne karnında büyüme geriliği gösteren, düşük ve çok düşük kilolu bebekler, iri bebekler, doğumda oksijensiz kalmış bebekler, doğumdan hemen sonra küvezde yoğun bakımda kalmış yeni doğanlar, ağır sarılık yaşamış, yeni doğan döneminde kan şekeri düşüklüğü, havale (nöbet) geçirme öyküsü olan bebekler riskli bebeklerdir ve bu çocuklarımızda nörolojik hastalıklar sık görülür.

Bir çocuğa epilepsi diyebilmek için iki yada daha fazla ateşsiz ve belirli, geçici bir nedene (kan şekeri düşüklüğü, travma vb.) bağlanmayan nöbet geçirmiş olması gerekir. Epilepsi nöbetini nöbet olmayan durumlardan ayırt etmek için atağı kameraya çekmek, iyi gözlemlemek, hekime ayrıntılı anlatmak, bazen video – monitorize EEG incelemesi yapmak yararlıdır. EEG: Beynimizdeki elektrik aktivitesinin küçük elektrotlar aracılığıyla algılanması, yükseltgenerek kaydedilmesi ve değerlendirilmesi tetkikidir.

Çocuklarımızda nörolojik sorunları, kalıcı nörolojik hastalıkları önlemek, azaltmak için sağlıklı anne, sorunsuz doğum, yeni doğan döneminin sorunsuz geçmesi önemlidir. Ayrıca riskli gebelerin yakın takip edilmesi ve özellikle riskli bebeklerin doğumdan itibaren gelişim ve olası nörolojik hastalıklar yönünden takip edilmesi gerekir. Bir riskli bebekte erken dönemde gelişme geriliği veya nörolojik sorunlar fark edilirse rehabilitasyon ve tedavi için erken dönemden itibaren tüm imkanların kullanılması çocuğun tüm yaşamını etkileyebilir.

Berna Yargıç

About the author

Berna 1982 ilkbaharında İzmit'te merhaba dedi dünyaya. Sevimli ve girişkendi belliydi bugünkü benliği adeta. Seyahat aşığı olan Berna işlerinden fırsat buldukça macera dolu yerlere kaçamaklar yapmaktadır. Seyahatin yanında yazmanın da onu mutlu ettiğini keşfettiği günden beri yazılarıyla sizlere keyif verip bilgilendirmektedir. Hayat kısa ama öğrenilecek bilgiler sonsuzdur...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}